หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-06 12:05:38


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครูสาขาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf