หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-06 12:07:02


โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระมหาพร้อมพงศ์ คะอินโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม มาบรรยายธรรมให้นักศึกษาในหัวข้อ “ธรรมสำหรับนักศึกษาในยุค 4.0” ซึ่งได้ให้ข้อคิดเตือนใจในเรื่อง การวางแผน การตั้งเป้าหมาย ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตให้สมดุล และนอกจากนี้แล้วยังมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf