หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานระดับคณะฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานระดับคณะฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-30 15:14:35


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานระดับคณะ

     26 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม.....pdf