หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการบำเพ็ญประโยชน์และการอบรมคุณธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการบำเพ็ญประโยชน์และการอบรมคุณธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-12-06 10:07:11


โครงการบำเพ็ญประโยชน์และการอบรมคุณธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          30 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์และการอบรมคุณธรรม ให้แก่นักศึกษา ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา และวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กทม. เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติด้านจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ ตลอดจนยึดถือคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม.....pdf