หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-02 15:37:41


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

          ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์  โดยมี ผศ.ดร.ชนนาท มีนะนันทน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf