หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-30 11:42:44


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

     ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้ามอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับรศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf