หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมพิจารณาการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมพิจารณาการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-06 10:06:38


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมพิจารณาการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    29 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ  โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานในการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องให้ความเห็นชอบในเรื่องการจัดทำแผนการบริหารจัดการ การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf