หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-06 10:05:05


โครงการศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด “โครงการศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2562” ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ทราบถึงกระบวนการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวและคดีแพ่ง และเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านกฎหมาย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ในการประกอบอาชีพและเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

     ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก“ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง” และ “ศาลแพ่ง” เอื้อเฟื้อสถานที่ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวจำนวนมาก ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทัตตนันท์ คงลำธาร อาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว อาจารย์ชื่นชีวิน  ยิ้มเฟือง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf