หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสัมมนาวิชาการ “การเมือง-เศรษฐกิจ ของไทย-จีน ในยุคปัจจุบัน” สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาวิชาการ “การเมือง-เศรษฐกิจ ของไทย-จีน ในยุคปัจจุบัน” สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-15 10:21:10


โครงการสัมมนาวิชาการ “การเมือง-เศรษฐกิจ ของไทย-จีน ในยุคปัจจุบัน” สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันที่ 30 คุลาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “การเมือง-เศรษฐกิจ ของไทย-จีน ในยุคปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ซุนเหลย (Sunlei) ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยยูนาน ประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการจัดสัมมนาของนักศึกษาในรายวิชาสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม....pdf