หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-05-31 15:17:52


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4/2562

     29 พฤษภาคม 2562  ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4/2562 เพื่อชี้แจงรูปแบบการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563  ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 รวมถึงร่วมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผศ.ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา และตัวแทนสาขาวิชา ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf