หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มอบนโยบายการปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มอบนโยบายการปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 มกราคม 2564 14:22:13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มอบนโยบายการปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

          4 มกราคม 2564 นางอมวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าฝ่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในการช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home) และจัดเวรการเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานฯของแต่ละฝ่ายงาน รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในระบบอนไลน์ และการดำเนินงานในด้านต่างๆได้อย่างประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม....pdf