หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ศิลปะการพูดและการสื่อสารเพื่อการทำงาน"
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ศิลปะการพูดและการสื่อสารเพื่อการทำงาน"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-01-20 14:23:15

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ศิลปะการพูดและการสื่อสารเพื่อการทำงาน"

          วันพุธที่ 6 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ศิลปะการพูดและการสื่อสารเพื่อการทำงาน" ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย โดยวิทยากร คุณจีนา จีนาฟู (จีน่า) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การนำเสนอ และการพัฒนาตนเอง ฟังบรรยายผ่านระบบ Google meet ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf