หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-12-14 14:04:36

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 

          วันที่ 3 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ และบำเพ็ญกุศลถวาย ในโอกาสที่ วิทยาเขตนครปฐม ได้ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เพื่อเป็นที่สักการะแก่ของชาวสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองโยง คณะผู้บริหาร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม....pdf