หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสักการะ และสรงน้ำพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสักการะ และสรงน้ำพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-12-14 11:26:19

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสักการะ และสรงน้ำพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

           วันที่ 2 ธันวาคม 2563 บุคลากรคณมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และสรงน้ำพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ และสรงน้ำพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ที่ได้จัดสร้างจำลองขึ้นจากพระรูปเดิม และนำไปประดิษฐานเพื่อเคารพสักการะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม....pdf