หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่บทความวิจัยได้รับคัดเลือกเผยแพร่ในเวทีระดับชาติเเละนานาชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่บทความวิจัยได้รับคัดเลือกเผยแพร่ในเวทีระดับชาติเเละนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03 มีนาคม 2564 12:32:10


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาที่บทความวิจัยได้รับคัดเลือกเผยแพร่ในเวทีระดับชาติเเละนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่บทความวิจัยได้รับคัดเลือกเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งาน IASTEM – 1019 th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) (Online Presentation)  

สำหรับโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ ได้เปิดรับบทความในวันที่ 4 - 9  มกราคม 2564 และผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการประเมินผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน โดยมีนักศึกษาที่บทความวิจัยได้ผ่านการคัดเลือกแผยแพร่ในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 6 คน และได้ตีพิมพ์ลงในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จำนวน 3 คน

โดยฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมมือกับคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาในการส่งเสริม ผลักดันให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานวิจัยของนักศึกษาในไปสู่เวทีระดับชาติ และนานาชาติ และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา

อ่านเพิ่มเติม....pdf