หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-15 15:09:24


รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

2 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีเเก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม....pdf