หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมในการทำงานวิจัย
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมในการทำงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-07 16:24:58


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมในการทำงานวิจัย 

      3 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการทำงานวิจัย โดยมี ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ และ ผศ.ดร.ทรงพันธุ เจิมประยงค์ อาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาซึ่งกำลังทำงานวิจัยอยู่ ให้ตระหนักถึงหลักเกณฑ์ และความสำคัญของการทำงานวิจัยที่เคารพตนเองและผู้อื่น นำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf