หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
07 กุมภาพันธ์ 2563 16:26:14


โครงการสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       4 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรม “โครงการสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะ โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมนิภานภดล และได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรากรณ์ ปราณี จากกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์และบุคลากร ในเรื่องสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่กระบวนการธุรกิจเชิงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม....pdf