หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ขานรับนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอย่างยั่งยืน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ขานรับนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-13 16:13:38


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ขานรับนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอย่างยั่งยืน

          5 พฤศจิกายนบัติ 2563 นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนุบสนุนวิชาการ เพื่อชี้แจงและถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยลงสู่การปฏิบัติงาน ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารหน่วยงานไว้ในคราวจัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้บริหารรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมแกรนบอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563  ที่ผ่านมา เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆนำไปสู่การร่วมขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยฯได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf