หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-15 15:13:05