หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-15 15:14:08