หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อวยพรปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อวยพรปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-21 12:50:24


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อวยพรปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563

    6 มกราคม 2563 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf