หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "ก้าวเข้าสู่การเป็นนักเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ"
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "ก้าวเข้าสู่การเป็นนักเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-14 10:59:44