หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ ก่อนเสนองานวิจัยในงาน International Conference on Recent Developments in Social Science and Business Management (ICRDSSBM)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ ก่อนเสนองานวิจัยในงาน International Conference on Recent Developments in Social Science and Business Management (ICRDSSBM)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-12-12 10:06:47


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ ก่อนเสนองานวิจัยในงาน International Conference on Recent Developments in Social Science and Business Management (ICRDSSBM)

     4 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ก่อนนำเสนองานวิจัยในงาน International Conference on Recent Developments in Social Science and Business Management (ICRDSSBM) และศึกษาดูงาน Urban Hotel Kyoto, Kyoto Prefectural Library วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม......pdf