หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-14 11:04:45


กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชญดา ทองแดง ผู้ช่วยบรรณาธิการต้นฉบับ ของ นิตยสารสารคดี มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่การทำงานนิตยสาร” ซึ่งการจัดกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร ๓๕ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf