หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ “SMALL TALK” สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ “SMALL TALK” สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-10 13:15:41


กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ “SMALL TALK” สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย De Montfort ประเทศอังกฤษ  4 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม small talk กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม....pdf