หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณาจารย์เตรียมพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณาจารย์เตรียมพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-14 10:08:24


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณาจารย์เตรียมพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

วันที่ 7 มกราคม 2563 อาจารย์สันต์ชัย รัตนะขวัญ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมพรโสพิณ เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการวิพากษ์หลักสูตร จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf