หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อวยพรปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อวยพรปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-14 10:05:26


สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อวยพรปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 แด่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf