หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.สัคพัศ แสงฉาย อวยพรปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.สัคพัศ แสงฉาย อวยพรปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-14 10:06:32


 ผศ.สัคพัศ แสงฉาย อวยพรปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 มกราคม 2563 ผศ.สัคพัศ แสงฉาย อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน กลุมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 แด่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf