หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสำรวจและพัฒนาพื้นที่ชนบท แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสำรวจและพัฒนาพื้นที่ชนบท แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-05-13 10:01:12


โครงการสำรวจและพัฒนาพื้นที่ชนบท แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2562 แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสำรวจและพัฒนาพื้นที่ชนบท ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้าพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยอาจารย์พิจักษณ์ ภู่ตระกูล คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงสำรวจพื้นที่และสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อช่วยชลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้การเกษตร สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่าไม้ และเป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าในพื้นที่  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีทักษะการสำรวจและพัฒนาพื้นที่ชนบท มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม และเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf