หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 1/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-01-11 14:42:02


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 1/2562

      7 มกราคม 256 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที 1/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลักดันให้มีการนำเสนอในระดับเวทีนานาชาติ

     ทั้งนี้การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf