หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมจัดงานตามภารกิจของคณะฯ
คณะมนุษยศาสตร์ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมจัดงานตามภารกิจของคณะฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-01-11 14:37:50


คณะมนุษยศาสตร์ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมจัดงานตามภารกิจของคณะ

     8 มกราคม 2562 นายยงยุทธ กิจสันทัด หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ  และสานสัมพัน์วันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 และการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2562 นี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf