หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ : สัมมนาโครงการการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ : สัมมนาโครงการการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-12-23 11:54:49


โครงการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ : สัมมนาโครงการการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

      เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 4 กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ : สัมมนาโครงการการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เพื่อเตรียมความพร้อมจากนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก Jobtopgun คือคุณอวิกา คูหาสวัสดิ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf