หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-12-23 11:53:22


โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันที่ 2 ธันวาคม 2562 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รหัส59) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และยังได้เปิดโอกาสให้ศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟังการรายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากรุ่นพี่ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการฝึกงานต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf