หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุมเข้มมาตรการป้องกันไวรัส (COVID-19)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุมเข้มมาตรการป้องกันไวรัส (COVID-19)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-13 13:10:43

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุมเข้มมาตรการป้องกันไวรัส (COVID-19)

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขานรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจัดให้มีการตรวจวัดไข้ และพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ (Food Grade) ก่อนเข้าห้องชมสาธิตและฝึกปฏิบัติการทางด้านอาหารของสาขาวิชา เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19) ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้มีปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม....pdf