หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-13 13:08:36


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

     วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งาน” ณ ห้องประชุมนิภานภดล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุนทรัตร์ แสงงาม อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ในด้านการเตรียมพร้อมเพื่อการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ เช่น การแนะนำตัว คำถามที่มักจะพบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน วิธีการตอบคำถามอย่างถูกต้องและการปฏิบัติตัวในการสัมภาษณ์งาน เช่น การตรงต่อเวลา การสำรวจข้อมูลของบริษัทที่จะไปสัมภาษณ์งาน มารยาทในการสัมภาษณ์งาน รวมไปถึงการแต่งกายให้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานได้ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf