หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเมืองการปกครอง แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเมืองการปกครอง แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-13 13:09:39


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเมืองการปกครอง แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       6 มีนาคม 2563 แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเมืองการปกครอง ให้แก่นักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และคุณวิชัย ทองแตง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง คิดและทำนอกกรอบ สไตล์ วิชัย ทองแตง และ Mr. Adam West มาบรรยายในเรื่อง การให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครอง ระบบการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริก ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf