หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-15 14:42:05


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     9 กรกฏาคม 2562 ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรีย์  รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อสอบความต้องการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ของแต่ละงานที่รับผิดชอบ และเตรียมการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ เพื่อรองรับกับการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค้ามากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม....pdf