หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศพระนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศพระนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-15 11:11:11


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศพระนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

    วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับวัดมังกรกมลาวาสจัดการปฐมนิเทศพระนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยมีหลวงจีน สังฆรักษ์สัญชัย  เสี่ยซัง  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส หลวงจีน มงคลรัตน์  เสี่ยมุ่ย  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส องพจนกรโกศล  ผู้ช่วยปลัดอนัมนิกาย  เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาราม บางม่วง ร่วมให้โอวาทแก่พระนักศึกษา และผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์, อาจารย์กณิกนันท์ โภชฌงค์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน, และบุคลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมให้การกล่าวต้อนรับ พร้อมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแก่พระนักศึกษาในครั้งนี้ ณ มังกรกมลาวาส ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม....pdf