หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเครือข่ายนันทนาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน จังหวัดระนอง
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเครือข่ายนันทนาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-15 11:12:49


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเครือข่ายนันทนาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน จังหวัดระนอง

     วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ภรณ์ภัทร เบินท์ หัวหน้าภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และ นักศึกษา สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองระนอง ได้รับเกียรติจาก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดระนอง เชิญเข้าร่วมงานพิธีเปิด กิจกรรมเครือข่ายนันทนาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง

อ่านเพิ่มเติม....pdf