หน้าหลัก > ข่าว > > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมดำเนินงานโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมดำเนินงานโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 สิงหาคม 2562 11:14:21


อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมดำเนินงานโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1

   อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" มหาวิทยาลัยรามคําแหง(ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ่านเพิ่มเติม....pdf