หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-04-26 22:34:25

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ณ ลานกิจกรรม อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์