หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.เกรียงไกร กองเส็ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.เกรียงไกร กองเส็ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-01 16:16:30

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.เกรียงไกร กองเส็ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนุมัติให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาจีน อนุสาขาวิชาจีนศึกษา (คติชนวิทยา)