หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาฯในกิจกรรม SSRU Open House Online 2021
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาฯในกิจกรรม SSRU Open House Online 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-06 09:15:04คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาฯในกิจกรรม SSRU Open House Online 2021 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆของคณะฯ ร่วมการประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรการศึกษา และการศึกษาต่อ ในกิจกรรมกรรม SSRU Open House Online 2021 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ Live สดผ่านทาง Facebook Fan page มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และทาง youtube ช่อง ssrutube ตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 1 เมษายน 2564 นี้