หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น และใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรี อว. ใน “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวง อว. ประจำปี พ.ศ. 2564
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น และใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรี อว. ใน “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวง อว. ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-05-02 16:22:38

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น และใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรี อว. ใน “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวง อว. ประจำปี พ.ศ. 2564

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นและใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรี อว. ประจำปี พ.ศ. 2564 ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิริวิไล เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร