หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ "แนวทางการอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยของไทย" สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ "แนวทางการอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยของไทย" สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-02 16:14:58

โครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ "แนวทางการอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยของไทย" สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาบรรยายในโครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ "แนวทางการอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยของไทย" โดยมี อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาได้รับแนวทางการอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย ทั้งการอ่านเอาเรื่อง อ่านเอารส และอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ นำไปใช้ต่อยอดความรู้ในรายวิชาวรรณกรรมร่วมสมัย

โอกาสนี้ ผศ.ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ ได้มอบหนังสือวรรณศิลป์ศึกษา รวมบทความวิชาการวรรณคดีไทยและวรรณคดีพุทธศาสนาให้แก่ห้องสมุดสาขาวิชาภาษาไทยด้วย สาขาวิชาภาษาไทยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงv