หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมจัดสถานที่รองรับการสอบ กพ.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมจัดสถานที่รองรับการสอบ กพ.

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-19 14:56:38คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมจัดสถานที่รองรับการสอบ กพ.

วันที่ 1 เมษายน 2564 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดสถานที่ ตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอุกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการสอบ กพ. ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Exam) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ให้ใช้เป็นศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 3 – 8 เมษายน 2564 นี้