หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ ขยายเวลาการลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศ ขยายเวลาการลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-08-18 15:07:42ประกาศ ขยายเวลาการลงทะเบียน
เพื่อขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ชำระเงินแล้วจำนวน 20% (นักศึกษาทุกชั้นปี)
และค่าแท็บเล็ต (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1) สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การลงทะเบียน : ลงทะเบียนผ่านบัญชี Gmail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
เอกสารแนบการลงทะเบียน (ไฟล์ PDF, JPEG, PNG)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
- หน้าบัญชีธนาคารที่รับการโอนเงิน
บัญชีที่รับโอนเงินต้องเป็นบัญชีชื่อของนักศึกษาเท่านั้น โดยเลือก 1 บัญชีจาก 2 รายการนี้
- ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา ผูกหรือไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก็ได้
- หรือธนาคารอื่นๆ ให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
(ขอให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564)

ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียน : https://forms.gle/h612KjCGiCd3RwuN8
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. เท่านั้น
เงินคืนอีก 30 % : รอประกาศแจ้งมหาวิทยาลัยฯอีกครั้ง
กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ. : รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯอีกครั้ง
กำหนดการโอนเงินเข้าบัญชี  : จะประกาศให้ทราบอีกครั้งทาง Facebook Fan page คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา