หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแจ้งแนวปฏิบัติงาน One Stop Service และช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆของนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ขอแจ้งแนวปฏิบัติงาน One Stop Service และช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆของนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-05-10 09:09:58ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแจ้งแนวปฏิบัติงาน One Stop Service และช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆของนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

One Stop Service ปิดทำการวันที่ 30 เม.ย - 10 พ.ค. 64 เนื่องจากปรับปรุงระบบ 

 - นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3/63 สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ แล้วไปชำระเงินตามช่องทางที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. - 31 พ.ค.64

  - กรณีนักศึกษาชำระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า สามารถโอนเงินชำระเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชวิถี ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" เลขที่บัญชี 131-307123-3

เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเริ่มโอนเงินชำระได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค 64 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ 

1.ค่าเทอมล่าช้า, ค่ารักษาสภาพ และค่ารักษาสภาพล่าช้า

   - นักศึกษาติดต่อคณะ แจ้งการโอนเงินพร้อมส่งหลักฐานการโอนให้กับเจ้าหน้าที่ของคณะ

ได้ทาง Facebook Fanpage :  https://www.facebook.com/www.hs.ssru.ac.th/ 

เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อและหลักฐานการโอนส่งให้กับฝ่ายการเงินออกใบเสร็จ

  -  กรณีนักศึกษาต้องการใบเสร็จเพื่อแนบเบิก ให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อเพื่อการจัดส่งทางไปรษณีย์

2. ค่าเอกสารทางการศึกษา

   -  นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร >> ติดต่อฝ่ายทะเบียนแจ้งการโอนเงินพร้อมส่งหลักฐานการโอน >>  ฝ่ายการเงินออกใบเสร็จ

3. นักศึกษาจ่ายส่วนต่างค่าเทอม กรอ. กยศ. >> ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา แจ้งการโอนเงิน พร้อมส่งหลักฐานการโอน >> ฝ่ายการเงินออกใบเสร็จ

 - กรณีนักศึกษาต้องการใบเสร็จเพื่อแนบเบิก แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อเพื่อการจัดส่งทางไปรษณีย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook Fanpage  กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  https://1th.me/KYsvq  

หรือโทร 02-160 1163 ,02-160 1031,

02-160 1114 , 02-160 1029