หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-16 10:14:07

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสัญจร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรเเละศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสัญจร พบปะ พูดคุย กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อทำความรู้จัก แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอเเนะ เเชร์ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เเละศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกกรรมในครั้งนี้จัดผ่านระบบออนไลน์ Google Meet